Krzysztof

10
Lis

Pianka otwarto-komórkowa CIEPŁO I CICHO

Piana poliuretanowa otwarto- komórkowa PUREX NG-0810NF, produkcji Polychem Systems Sp. z o.o. oprócz właściwości termoizolacyjnych – określonych zgodnie z normą PN-EN 14315-1:2013, jest również doskonałym materiałem dźwiękochłonnym. Wyniki badań wykonanych w renomowanym laboratorium akustycznym przedstawiają się następująco: Jednoliczbowy wskażnik pochłaniania dźwieku αw wg PN-EN ISO 11654: 0,50 (LH) Klasa pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654: D Opis właściwości dźwiękochłonnych wg

Czytaj więcej

10
Lis

Przesunięcie fazowe temperatury

Zjawisko to polega na różnicy pomiędzy momentem (godziną) występowania najwyższej temperatury powietrza zewnętrznego i najwyższej temperatury powietrza wewnątrz budynku. Zjawisko przesunięcia fazowego polega na gromadzeniu energii cieplnej przez materiał przegrody zewnętrznej w ciągu dnia i następnie przekazanie jej do pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz spada. Dzięki temu temperatura wewnątrz budynku utrzymuje się na stabilnym poziomie. Najkorzystniejsza wartość przesunięcia fazowego to 8-12 godzin. W

Czytaj więcej

10
Lis

Różnice pomiędzy zamknięto i otwarto-komórkową pianą poliuretanową

Natryskowa pianka poliuretanowa (PU) jest produktem komórkowym. Budowa komórkowa, a ściślej mówiąc ilość zamkniętych i otwartych komórek wpływa znacząco na właściwości i parametry produktu oraz końcowe zastosowania. Podczas, gdy pianka zamknięto-komórkowa powinna zawierać ponad 90% komórek zamkniętych, nie ma w Europie oficjalnej definicji pianki otwartokomórkowej. Typowy system otwarto-komórkowy powinien mieć mniej niż 20% komórek zamkniętych. Jednak możliwe są także systemy z wyższą zawartością procentową komórek zamkniętych. Producent systemu i firma

Czytaj więcej