Pianka otwarto-komórkowa CIEPŁO I CICHO

Piana poliuretanowa otwarto- komórkowa PUREX NG-0810NF, produkcji Polychem Systems Sp. z o.o. oprócz właściwości termoizolacyjnych – określonych zgodnie z normą PN-EN 14315-1:2013, jest również doskonałym materiałem dźwiękochłonnym.

Wyniki badań wykonanych w renomowanym laboratorium akustycznym przedstawiają się następująco:

Jednoliczbowy wskażnik pochłaniania dźwieku αw wg PN-EN ISO 11654: 0,50 (LH)
Klasa pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654: D
Opis właściwości dźwiękochłonnych wg VDI 3755/2000: materiał absorbujący dźwięk

Współczynnik pochłaniania dźwięku określa właściwości dźwiękochłonne ciał fizycznych. Jest on wykorzystywany do obliczeń dla pomieszczeń, w których przewidziana jest adaptacja akustyczna. Dany współczynnik przyjmuje wartość od 0 do 1. Wartość współczynnika αw = 0 oznacza, że dźwięk całkowicie odbija się od materiału, natomiast wartość współczynnika na poziomie 1 mówi, że dźwięk zostanie całkowicie pochłonięty.

Według normy PN-EN ISO 11654 występuje 5 klas pochłaniania dźwięku. Wykaz klas pochłania dźwięku i odpowiadającymi im wartościami αw, przedstawiają charakterystykę materiałów o
zdolnościach chłonności akustyczne.

Wskaźnik pochłania dźwięku αw Klasa pochłania
0, 90 – 1,00 A
0,80 – 0,85 B
0,60 – 0,75 C
0,30 – 0,55 D
0,15 – 0,25 E
0,00 – 0,10 Materiały niesklasyfikowane

Wartość współczynnika pochłania dźwięku na poziomie αw = 0,50 stawia piankę otwarto-komórkową PUREX NG-0810NF wśród materiałów absorbujących dźwięk (wg VDI 3755/2000).
Dzięki zastosowaniu do izolacji systemu otwarto-komórowgo PUREX NG-0810NF klienci uzyskują już nie tylko doskonałą termoizolację swoich domów, ale również chronią swoje zacisze domowe od hałasu z zewnątrz, który często wpływa negatywnie na wszystkich domowników.

Comments are closed.