Przesunięcie fazowe temperatury

Zjawisko to polega na różnicy pomiędzy momentem (godziną) występowania najwyższej temperatury powietrza zewnętrznego i najwyższej temperatury powietrza wewnątrz budynku. Zjawisko przesunięcia fazowego polega na gromadzeniu energii cieplnej przez materiał przegrody zewnętrznej w ciągu dnia i następnie przekazanie jej do pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz spada. Dzięki temu temperatura wewnątrz budynku utrzymuje się na stabilnym poziomie. Najkorzystniejsza wartość przesunięcia fazowego to 8-12 godzin. W przypadku poliuretanów – w zależności od użytego materiału – zjawisko przesunięcia fazowego waha się w przedziale od 9 do 11 godzin a co za tym idzie oddanie przez materiał izolacyjny najwyższej temperatury wówczas gdy temperatura na zewnątrz spada w znacznym stopniu do temperatury maksymalnej.

Jeden komentarz

  1. Krzysztof-
    15 listopada 2016 at 14:01

    Komentarz testowy